AVÍS LEGAL / eZ Publish - Centre Mèdic Dental Migdia


logo

AVÍS LEGAL. Els drets legals de propietat intel·lectualdels serveis on-line del CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA i del seu contingutpertanyen al mateix centre o bé a terceres persones. Els usuaris podenvisualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los enel disc dur del seu ordinador o en altres suports físics sempre que sigui únicamenti exclusiva per a ús personal i privat. Per utilitzar els continguts del web ambfins comercials es requereix un permís previ del CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA. Elsusuaris es comprometen a fer un ús correcte dels continguts i els serveis queel CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA pugui oferir en el seu lloc web i a no utilitzar-losper incórrer en activitats il·lícites o contràries a l’ordre legal. Amb lavoluntat de millorar el lloc web, el CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA es reserva eldret de modificar, eliminar o afegir tots els continguts i serveis queconsideri oportuns, com també la forma i la posició en què aquests apareixenlocalitzats. El CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA autoritza la menció dels seuscontinguts en altres llocs web, amb el tractament que aquests considerin adient.En cas de disposar d’un enllaç d’hipertext a alguna de les seves pàgines, l’usuariha de saber que està accedint al lloc web del CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA i hade veure l’adreça URL en el seu navegador. El CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA esreserva el dret d’exercir totes les accions civils i penals necessàries sidetecta un incompliment de les condicions anteriors o qualsevol ús indegut delscontinguts presentats en aquest web.

AVÍS LEGAL. Els drets legals de propietat intel·lectualdels serveis on-line del CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA i del seu contingutpertanyen al mateix centre o bé a terceres persones. Els usuaris podenvisualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los enel disc dur del seu ordinador o en altres suports físics sempre que sigui únicamenti exclusiva per a ús personal i privat. Per utilitzar els continguts del web ambfins comercials es requereix un permís previ del CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA. Elsusuaris es comprometen a fer un ús correcte dels continguts i els serveis queel CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA pugui oferir en el seu lloc web i a no utilitzar-losper incórrer en activitats il·lícites o contràries a l’ordre legal. Amb lavoluntat de millorar el lloc web, el CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA es reserva eldret de modificar, eliminar o afegir tots els continguts i serveis queconsideri oportuns, com també la forma i la posició en què aquests apareixenlocalitzats. El CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA autoritza la menció dels seuscontinguts en altres llocs web, amb el tractament que aquests considerin adient.En cas de disposar d’un enllaç d’hipertext a alguna de les seves pàgines, l’usuariha de saber que està accedint al lloc web del CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA i hade veure l’adreça URL en el seu navegador. El CENTRE MÈDIC DENTAL MIGDIA esreserva el dret d’exercir totes les accions civils i penals necessàries sidetecta un incompliment de les condicions anteriors o qualsevol ús indegut delscontinguts presentats en aquest web.